Rollup Evm Airchains

Sistem Gereksinimleri

Ubuntu 22.04

CPURAMSSD

2

4

100SSD

Kurulum

Sistem Güncellemesi

sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install curl git wget htop tmux build-essential jq make lz4 gcc unzip screen -y

Go Yükleyelim

cd $HOME && \
ver="1.21.3" && \
wget "https://golang.org/dl/go$ver.linux-amd64.tar.gz" && \
sudo rm -rf /usr/local/go && \
sudo tar -C /usr/local -xzf "go$ver.linux-amd64.tar.gz" && \
rm "go$ver.linux-amd64.tar.gz" && \
echo "export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin:$HOME/go/bin" >> $HOME/.bash_profile && \
source $HOME/.bash_profile && \
go version

Gerekli Dosyalaları alalım

git clone https://github.com/airchains-network/evm-station.git
git clone https://github.com/airchains-network/tracks.git
git clone https://github.com/availproject/availup.git

EVM-Station Kurulumu

screen -S evms
cd evm-station
go mod tidy
/bin/bash ./scripts/local-setup.sh

EVM-Station başlatıyoruz.

/bin/bash ./scripts/local-start.sh

EVM station başlattığınızda yukarıdaki görseldeki gibi bloklar akmaya başladığında CTRL A + D ile screenden çıkıyoruz. tekrar girmek istediğimizde screen -r evms komutuyla blokların aktığı yere ulaşabilirsiniz.

Airchain Rollup Key

cd evm-station
/bin/bash ./scripts/local-keys.sh

Buradakine benzer bir KEY alacaksınız. Bunu bir yere not etmeyi unutmayın.

Avail light node

screen -S avail
cd availup
/bin/bash availup.sh --network "turing" --app_id 36

Bu adımlardan sonra aşağıdaki görselde olduğu gibi size Public adresinizi vs verecek onları bir yere not edelim.

Aşağıdaki görseldeki gibi bloklar akmaya başladığında CTRL A+ D ile çıkıyoruz.

Avail Cüzdan Kelimelerini alma ve Faucet

nano /root/.avail/identity/identity.toml

Yukarıdaki görseldeki gibi kelimeleriniz tırnak içinde yazar. Onları bir yere not edersiniz. Ayrıca bize Test avail'de lazım. Onun için Cüzdan adresinizle, Avail ss58 address: 5... ile başlayan sizin AVAIL adresiniz, kayıt etmiştik. Eğer etmediyseniz sıkıntı yok. Tasliman wallet kelimelerinizi import edin yine aynı adresi verecektir.

Buradan faucete gidip test AVAIL istiyoruz.

Track kurulumu

cd
cd tracks
go mod tidy

AVAIL kelimeler yerine biraz önce aldığınız cüzdan kelimelerini yazıyoruz.

Moniker Adınızı Yazınız yerine Bir isim yazmanız yeterli.

go run cmd/main.go init --daRpc "http://127.0.0.1:7000" --daKey "AVAIL Kelimeler" --daType "avail" --moniker "Moniker Adınızı Yazınız" --stationRpc "http://127.0.0.1:16545" --stationAPI "http://127.0.0.1:16545" --stationType "evm"
go run cmd/main.go keys junction --accountName cüzdan-ismi-yazınız --accountPath $HOME/.tracks/junction-accounts/keys

Yukarıdaki komutta cüzdan-ismi-yazınız yerine bir isim yazıyoruz. Sonrasında çalıştırdığınızda aşağıdaki görselde olduğu gibi bir çıktı almanız gerekiyor. Airchains cüzdan adresiniz ve gizli kelimelerinizi verecek onu bir yere not ediyoruz.

Bu adımı yaptıktan sonra discorddan fauceti kullanarak airchains cüzdanınıza test tokeni istiyoruz.

Fauceti kullanmak için aşağıdaki gibi faucet kanalına cüzdan adresimizi atıyoruz.

$faucet air1....

Prover Başlatıyoruz.

go run cmd/main.go prover v1EVM

Aşağıdaki gibi bir çıktı elde ettiyseniz işlemlere devam ediyoruz.

Junction oluşturalım

Öncelikle bize node ID lazım onun için aşağıdaki dosyayı açıyoruz ve p2p bölümünde Node-ID yazıyor onu bir yere not edelim.

nano /root/.tracks/config/sequencer.toml
go run cmd/main.go create-station --accountName cüzdan-adını-yazınız --accountPath $HOME/.tracks/junction-accounts/keys --jsonRPC "https://airchains-testnet-rpc.cosmonautstakes.com/" --info "EVM Track" --tracks cüzdan-adresini-yazınız --bootstrapNode "/ip4/SUNUCU-IP/tcp/2300/p2p/NODE-ID-yazınız"

Şimdi yukarıdaki komutu düzenleyip sonrasında terminale yazıyoruz.

cüzdan-adını-yazınız yerine yukarıdak vermiş olduğumuz cüzdan adını yazıyoruz.

cüzdan-adresini-yazınız yerine air1... ile başlayan cüzdan adresimizi ekliyoruz.

SUNUCU-IP yerine kiralamış olduğunuz sunucunun IP adresini yazıyoruz.

NODE-ID-yazınız yerine biraz önce aldığımız node-ıd ekliyoruz.

Rollup Başlatalım

screen -S rollup
go run cmd/main.go start

Bu şekilde çıktı alırsanız CTRL A+D ile çıkış yapabilirsiniz. Puanlarınızı takip etmek için BURADAN airchains sitesine gidiyoruz. Node için kurduğumuz cüdanı Leap wallet import edip onunla siteye bağlanıyoruz. Aşağıdaki gibi bir sonuç görürseniz. İşlem tamamdır puanların gelmesi uzun sürebiliyor.

Last updated